Title.png

17,597位编辑者 | 3,304次编辑 | 216篇文章 | 1,140张图片

 关于本系列
Borderlands 1 logo by pareizais-d6g5ozd.png

无主之地是一款废土风格、使用动漫渲染风格的带有角色扮演要素的第一人称射击游戏(FPSRPG)系列。港台译名《边缘禁地》,大陆一般称作《无主之地》(亦有称《边境之地》的)。主要作品目前已发行3部:《无主之地1》、《无主之地2》和《无主之地:前奏》。《无主之地2》是2012年9月发布的系列第二作。其游戏内容非常丰富,拥有数十个DLC和相当多的隐藏内容,是目前人气最高一作。

 

400个内容页面:54%

5000次编辑:66.1%

50人关注:218%

 系列作品
Borderlands 3 cover.jpg
Borderlands Game of the Year Enhanced cover.jpg

Borderlands online.png
TALES FROM THE BORDERLANDS.jpg
THE HANDSOME COLLECTION GENTLEMAN CLAPTRAP-IN-A-BOX EDITION.jpg
BORDERLANDS TRIPLE PACK.jpg

THE HANDSOME COLLECTION – CLAPTRAP-IN-A-BOX EDITION.jpg
BORDERLANDS THE HANDSOME COLLECTION.jpg
BORDERLANDS THE PRE-SEQUEL.jpg
BORDERLANDS 2 GOTY EDITION.jpg

BORDERLANDS LEGENDS.jpg
BORDERLANDS 2.jpg
BORDERLANDS GOTY EDITION.jpg
BORDERLANDS.jpg

 装备厂商
Bandit.png
DAHL.png
Hyperion.png
Jakobs.png
Maliwan.png
Tediore.png
Torgue.png
Vladof.png
 相关链接
 游戏角色
Character zane.png
赞恩
Character amara.png
阿玛拉
Character moze.png
莫泽
Character FL4K.png
FL4K
Tftb avatar Rhys.png
瑞斯
Tftb avatar Fiona.png
菲奥娜
Blps athena.png
雅典娜
Blps wilhelm.png
威尔海姆
Blps nisha.png
妮莎
Blps cl4p-tp.png
小吵闹
Blps jack.png
杰克
Blps aurelia.png
奥蕾莉亚
Bl2 avatar salvador.png
萨尔瓦多
Bl2 avatar maya.png
玛雅
Bl2 avatar axton.png
阿克斯顿
Bl2 avatar zero.png
Bl2 avatar gaige.png
盖姬
Bl2 avatar krieg.png
力格
BL1 Mordecai.png
末底改
BL1 Lilith.png
莉莉丝
BL1 Roland.png
罗兰
BL1 Brick.png
布里克
 站点动态